Cloud Migraties | Cloud Advies | Managed Hosting

HostFact klantenpaneel URL #404

HostFact NGINX URL rewrite

Het controlpaneel HostFact vereist indien er gebruik gemaakt wordt van NGINX als webserver de onderstaande rewrite in de serverblock om het klantenpaneel correct de laten werken. Als je het serverblock niet aangepast dan krijg je een 404 foutmelding bij het laden van het klantenpaneel.

De op de HostFact gepubliceerde website URL rewrite instructies werkt op onze server niet.

 

Voeg de onderstaande, in ons geval werkende code toe in het serverblock van de domeinnaam waar je NGINX hebt draaien.

 

location /klantenpaneel {
try_files $uri $uri/ @fallback;
}

location @fallback {
rewrite ^/klantenpaneel/(.*)$ /klantenpaneel/index.php?rt=$1 last;