Cloud Migraties | Cloud Advies | Managed Hosting

Disclaimer

Disclaimer voor blastcloudmovers.nl

Blast Cloud Movers (Kamer van Koophandel: 71389946), hierna te noemen Blast Cloud Movers, verleent u hierbij toegang tot blastcloudmovers.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Blast Cloud Movers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Blast Cloud Movers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blast Cloud Movers.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blast Cloud Movers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blast Cloud Movers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blast Cloud Movers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2021 Blast Cloud Movers | KvK 71389946 | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Responsible disclosure